Karijerno vođenje i savetovanje za bolju zapošljivost mladih iz hraniteljskih porodica

Karijerno vođenje i savetovanje za bolju zapošljivost mladih iz hraniteljskih porodica
Stručni radnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje obučeni za pružanje podrške u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

Petnaest profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, od kojih najviše savetnika za hraniteljstvo u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, prošlo je trodnevnu obuku iz oblasti karijernog vođenja i
savetovanja, koja je održana tokom maja i juna 2019. godine. Obuka je organizovana u okviru projekta
“Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“, koji
ima za cilj unapređenje zapošljivosti i uključenosti na tržište rada mladih iz hraniteljskih porodica u
Šumadijskom, Rasinskom, Raškom i Moravičkom okrugu.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac prepoznaje važnost jačanja kapaciteta svojih
zaposlenih iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja koje predstavlja važan segment sveobuhvatne
podrške mladima iz hraniteljskih porodica. Mladi iz hraniteljskih porodica često donose odluke u pogledu
izbora škole i zanimanja koje su neusklađene sa njihovim ličnim afinitetima, sposobnostima i
kompetencijama, kao i sa potrebama tržišta rada. U tom procesu najčešće im nedostaju relevantne
informacije i stručna podrška.

Iako su opisani fenomeni prisutni i u opštoj populaciji mladih, kod mladih iz hraniteljskih porodica oni su
još izraženiji. Takođe, neadekvatni izbori se teže ispravljaju, posebno imajući u vidu da podrška sistema
mladima iz hraniteljskih porodica prestaje po završetku redovnog školovanja. Praksa ukazuje na to da se
ovi mladi otežano integrišu na tržište rada i da su u visokom riziku od siromaštva i socijalnog isključivanja. U skladu sa tim, Nacionalna strategija zapošljavanja u Republici Srbiji mlade iz hraniteljskih porodica svrstava u višestruko osetljive grupe na tržištu rada.

Jačanje kapaciteta stručnih radnika u centrima za porodični smeštaj i usvojenje u oblasti karijernog
vođenja i savetovanja je jedan od preduslova kvalitetnije podrške mladima prilikom odabira škole i
zanimanja. Značaj edukovanja profesionalaca u socijalnoj zaštiti u oblasti karijernog vođenja i
savetovanja još uvek nije dovoljno prepoznat, kao ni značaja ovog vida podrške za bolju pripremljenost
mladih iz hraniteljskih porodica za proces osamostaljivanja.

Projekat “Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“
osim edukacije profesionalaca za karijerno savetovanje i vođenje predviđa i uključivanje 175 mladih sa
projektne teritorije u ovaj vid podrške. Krajnji cilj je da elementi karijernog vođenja i savetovanja budu
integrisani u redovan rad savetnika za hraniteljstvo i podršku koju pružaju mladima i hraniteljima.
Projekat sprovodi Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac u partnerstvu sa Razvojnim biznis
centrom Kragujevac i Udruženjem Uradimo zajedno. Projekta je finansiran sredstvima Evropske unije i
kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije.