Održana akreditovana obuka “Povremeni porodični smeštaj“

Održana akreditovana obuka “Povremeni porodični smeštaj“

U prostorijama Centra za porodični smeštaj 21. decembra 2021. održan je akreditovan program obuke “Povremeni porodični smeštaj” koji su vodile Jelica Marić Dević ispred Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad  i Tatjana Lazor Obradović, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu.

Zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Centra za socijalni rad “Solidarnost” Kragujevac imali su prilike da se bolje upoznaju sa uslugom Povremenog porodičnog smeštaja.

          Profesionalcima u socijalnoj zaštiti je ovakva obuka značila da se bolje upoznaju sa sadržajem i značajem usluge Povremeni porodični smeštaj, da bolje identifikuju resurse u zajednici koje su značajni i neophodni za uspostavljanje ove usluge. Takođe, cilj obuke je i unapređenje znanja i veština profesionalaca potrebnih za motivaciju roditelja za korišćenje ove usluge.