Informacije o centru

Home / Informacije o centru

IZVEŠTAJ O RADU CENTRA

 1. Izveštaj o radu za 2012
 2. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2013. godinu – narativni deo
 3. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2013. godinu – tabelarni deo
 4. Završni obračun Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2012. godinu
 5. Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2013. godinu
 6. Plan nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2013. godinu
 7. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2013. godinu – narativni deo
 8. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2013. godinu – tabelarni deo
 9. Završni obračun Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2013. godinu
 10. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2014.godinu – normativni deo
 11. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2014.godinu – tabelarni deo
 12. Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2014. godinu
 13. Plan nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2014.godinu
 14. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 15. Izmene i dopune plana nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 16. Izmena i dopuna finansijskog plana 2014
 17. Izmena i dopuna plana nabavki za 2014
 18. Finansijski plan 2015
 19. Plan nabavki za 2015
 20. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2014. godinu – tabelarni deo
 21. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2014. godinu -narativni deo
 22. Završni obračun Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2014. godinu
 23. Strateški plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac od 2015.-2019. godine
 24. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.648-402/1/2015
 25. Izmene i dopune plana nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br. 648-402/1/2015-2
 26. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2015. godinu.
 27. Izmene i dopune plana nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2015. godinu.
 28. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2015. godinu – narativni deo
 29. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2015. godinu – tabelarni deo
 30. Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2016. godinu, br.43-402/1/2016 od 22.01.2016. godine
 31. Plan javnih nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2016. godine, br.43-402/1/2016-1 od 22.01.2016. godine
 32. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje za 2016. godinu, br.947-402/2/2016 od 28.11.2016. godine
 33. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br. 1064-402/2/2016 od 26.12.2016. godine
 34. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2016. godinu, br.94-402/2/2017 od 25.01.2017. godine
 35. Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2017. godinu, br. 95-402/1/2017 od 25.01.2017.godine
 36. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2017. godinu, br. 96-550/3/2017 od 25.01.2017. godine
 37. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2016. godinu – narativni deo
 38. Izvestaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2016. godinu – tabelarni deo
 39. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.441-402/2/2017 od 29.05.2017. godine
 40. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.759-402/2/2017 od 14.09.2017.
 41. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.1123-402/2/2017 od 13.12.2017.
 42. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2018. godinu, br.1125-550/3/2017 od 13.12.2017.
 43. Plan obuke zaposlenih Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2018.godinu
 44. Privremeni finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.93-402/1/2018 od 30.01.2018.
 45. Privremeni plan javnih nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.94-402/1/2018 od 30.01.2018.
 46. Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.281-402/1/2018 od 02.04.2018.god.
 47. Plan javnih nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br. 282-402/1/2018 od 02.04.2018.god.
 48. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2017. godinu – narativni deo, br.179-550/4/2018 od 23.02.2018.god.
 49. Izveštaj o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2017. godinu – tabelarni deo
 50. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2018. godinu, br. 685-402/2/2018 od 13.08.2018. godine
 51. Izmene i dopune plana javnih nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2018. godinu, br. 686-402/2/2018 od 13.08.2018. godine
 52. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2018. godinu, br.838-402/2/2018 od 08.10.2018. godine
 53. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2018. godinu, br.1066-402/2/2018 od 13.12.2018. godine
 54. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2019. godinu, br.1155-550/3/2018 od 28.12.2018.godine
 55. Plan obuke zaposlenih za 2019. godinu, br.1156-550/3/2018 od 28.12.2018. godine.
 56. Finansijski plan Centra za 2019. godinu, br.110-402/1/2019 od 23.01.2019. godine
 57. Izveštaj o radu Centra za 2018. godinu, narativni deo, br.208-550/4/2019 od 27.02.2019. godine
 58. Izveštaj o radu Centra za 2018. godinu, tabelarni deo
 59. Izmene i dopune finansijskog plana Centra za 2019. godinu, br.206-402/2/2019 od 27.02.2019. godine
 60. Plan javnih nabavki Centra za 2019. godinu, br.206-402/2/2019 od 27.02.2019. godine
 61. Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti-benzin 2020
 62. Poziv za podnosenje ponuda.doc
 63. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti-benzin 2020
 64. Konkursna dokumentacija
 65. Plan rada za 2020.godinu narativni i tabelarni
 66. Fin.plana Centra za 2020. godinu
 67. Izmene Fin.plana Centra za 2020. godinu
 68. Izmene i dopune planа javnih nabavki Centra za 2020. godinu
 69. Obavestenje o zakljucenom ugovoru
 70. Plan Nabavki za 2020.g.
 71. Plan javnih nabavki Centra za 2020. godinu
 72. odlukaododeliugovora.doc
 73. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 74. Plan i program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac za 2021.godinu
 75. Plan obuke zaposlenih za 2021. godinu, br.877-550/3/20 od 31.12.2020. godine
 76. Finansijski plan Centra za 2020. godinu
 77. Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2020. godinu – bilans stanja
 78. Izveštaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu – 0902-0005
 79. Izveštaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu – 0902-0015
 80. Izveštaj o radu za 2020. godinu
 81. Tabelarni izveštaj o radu za 2020. godinu
 82. Finansijski plan za 2021. godinu
 83. Izveštaj o izvršenju budžeta za 2021. godinu – 0902- 0005
 84. Izveštaj o izvršenju budžeta za 2021. godinu – 0902- 0015
 85. Izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srbije za 2021. godinu
 86. Izveštaj o radu za 2021. godinu
 87. Godišnji plan za 2022. godinu
 88. Plan obuke zaposlenih za 2022. godinu
 89. Finansijski plan za 2022. godinu
 90. Plan i program rada za 2023. godinu
 91. Plan obuke zaposlenih za 2023. godinu
 92. Finansijski plan za 2023. godinu
 93. Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2022. godinu – bilans stanja
 94. Izveštaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu – 0902- 0015
 95. Izveštaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu – 0902- 0005
 96. Izveštaj o radu za 2022. godinu
 97. Prva izmena i dopuna finansijskog plana Centra za 2023. godinu
 98. Druga izmena i dopuna finansijskog plana za 2023. godinu
 99. Treća izmena i dopuna finansijskog plana 2023. godinu
 100. Četvrta izmena i dopuna finansijskog plana Centra za 2023. godinu
 101. Peta izmena i dopuna finansijskog plana Centra za 2023. godinu
 102. Šesta izmena i dopuna finansijskog plana Centra za 2023. godinu
 103. Nacrt finansijskog plana Centra za 2024. godinu
 104. Sedma izmena i dopuna finansijskog plana Centra za 2023. godinu
 105. Izveštaj o radu za 2023. godinu
 106. Izveštaj o izvršenju budzeta za 2023. bilans stanja na dan 31.12.2023.
 107. Izveštaj o izvršenju budzeta za 2023. 0902-0005
 108. Izveštaj o izvršenju budzeta za 2023. 0902-0015
 109. Prva izmena i dopuna finansijskog plana Centra za 2024. godinu
 110. Druga izmena i dopuna finansijskog plana Centra za 2024. godinu
 111. Treća izmena i dopuna finansijskog plana za 2024. godinu.

ZAKONI I DRUGI PROPISI

 1. Zakon o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2011)
 2. Porodični zakon („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon)
 3. Pravilnik o hraniteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2008)
 4. Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 5. Poslovnik o radu Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 6. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 7. Pravilnik o radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 8. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 9. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 10. Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem  Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 11. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 12. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenog vozila Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 13. Pravila zaštite od požara Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 14. Statut Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 15. Pravilnik o nabavkama
 16. Interni plan zaštite od elementarnih nepogoda, drugih većih nepogoda i incidentnih događaja
 17. Statut Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac br.1007/110/1/2015
 18. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za porodični smeštaj i usvojenje br. 478-110/2/2015 od 16.07.2015.godine
 19. Pravilnik o nabavkama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, 647-110/5/2015 od 12.10.2015.
 20. Pravilnik o uzbunjivanju, 646-110/5/2015 od 12.10.2015.
 21. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sopstvenog vozila u službene svrhe, br.645-110/5/2015 od 12.10.2015. godine.
 22. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila, 644-110/5/2015 od 12.05.2015.
 23. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.837-110/5/2015 od 24.12.2015. godine.
 24. Pravila zaštite od požara Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br. 526-110/5/2016 od 22.07.2016.godine
 25. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br,754-110/5/2017 od 14.09.2017. godine
 26. Poslovnik o radu Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.758-110/5/2017 od 14.09.2017.godine
 27. Pravilnik o donacijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br,1124-110/5/2017 od 13.12.2017.
 28. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.313-110/2/2018 od 11.04.2018.god.
 29. Pravilnik o poklonima zaposlenih u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.1068-110/5/2018 od 13.12.2018. godine
 30. Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.1067-110/5/2018 od 13.12.2018. godine.
 31. Pravilnik o sprovođenju konkursnog postupka za popunjavanje radnih mesta u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.1157-110/5/2018 od 27.12.2018. godine.
 32. Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.78-110/2/2019 od 16.01.2019.godine.
 33. Poslovnik o radu Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.506-110/5/2019 od 12.06.2019.godine.
 34. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, br.507-110/5/2019 od 12.06.2019.godine.
 35. Pravilnik o nabavkama
 36. Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti – Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
 37. Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala
 38. Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
 39. Pravilnik o nabavkama Centra
 40. Izmene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora

AKREDITOVANI PROGRAMI

● „Sigurnim korakom do hraniteljstva“ ● „Pride“ ● Socio-edukativni program obuke hranitelja za specijalizovano hraniteljstvo „Da žive sa nama, a ne pored nas“ ● Obuka za primenu modela i baterije instrumenata procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica „ROD“ ● „Montesori“

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

10.02.2016. 

 1. Odluka o dodeli ugovora

03.02.2016.

 1. Odgovor na pitanje
 2. Obaveštenje
 3. Pitanja i odgovori

28.01.2016.

 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti: Materijal za saobraćaj – Bezolovni benzin BMB 95

21.10.2015.

1) Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge obrazovanja i usavršavanja za zaposlene Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac,
2) Specifikacija za nabavku usluge obrazovanja i usavršavanja za zaposlene Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac
3.Zahtev za dostavljanje ponude za nabavku usluge obrazovanja i usavršavanja za zaposlene Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac

1.Poziv za podnosenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Materijal za saobracaj
3.Obavestenje o obustavi postupka

09.10.2013.

1.Poziv za podnosenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Materijal za saobracaj

11.10.2013.

1) Izmene i dopune poziva za podnošenje ponuda
2) Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti Materijal za saobraćaj: Evro Premium BMB 95 i TNG br.02/2013
3)Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.11.2013.

1) Obavestenje o zakljucenom ugovoru

08.01.2014.

1) Poziv za podnošenje ponuda
2) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Materijal za saobraćaj

13.01.2014.

Odgovori na pitanja

30.04.2014.

1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti: Materijal za saobraćaj

05.05.2014.

1. Izmena konkursne dokumentacije
2. Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

20.11.2014.

1) Poziv za podnošenje ponuda
2) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Oprema za saobraćaj: terensko vozilo

02.02.2015.

1) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Materijal za saobraćaj
2) Poziv za podnošenje ponuda

01.02.2017.

1) Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Materijal za saobraćaj, Evro premium BMB 95, JNMV 01/2017
2) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Materijal za saobraćaj, Evro premium BMB 95, JNMV 01/2017

03.02.2017.

1) Pitanja i odgovori

07.02.2017.

1) Pitanja i odgovori (.doc)

13.02.2017.

1) Odluka o dodeli ugovora (.doc)

01.02.2018.

1) Poziv za podnošenje ponuda
2) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti: Materijal za saobraćaj – Bezolovni benzin BMB 95

12.02.2018.

1) Odluka o dodeli ugovora

02.08.2018.

1) Poziv za podnošenje ponuda
2) Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti – radovi na sanaciji vodovodne i hidrantske mreže, JNMV 02/2018

15.08.2018.

1) Odluka o dodeli ugovora, br. 651-403/85/2018-10 od 15.08.2018.

22.08.2018.

1) Poziv za podnošenje ponuda
2) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – putnički automobil

04.03.2019.

1) Poziv za podnošenje ponuda
2) Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobra: Materijal za saobraćaj – Bezolovni benzin BMB 98

05.03.2019.

1) Pitanja i odgovori

13.03.2019.

1) Odluka o dodeli ugovora

20.10.2022.

1) Konkursna dokumentacija za prijem u radni odnos na neodređeno vreme savetnika za hraniteljstvo u sedištu Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac

 

JAVNE NABAVKE

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac je tokom 2013. godine sproveo tri postupka javnih nabavki male vrednosti nakon kojih su zaključeni sledeći ugovori:

1) Ugovor o isporuci dobara OPREMA ZA SAOBRAĆAJ – putnički automobil, br. 541-403/85/2013 od 02.04.2013. godine zaključen sa isporuciocem Marko Trans Kargo D.O.O Beograd, Ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 10G/324,PJ Kragujevac, Ul.Save Kovačevića bb ( ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru iznosi 980.000,00 dinara sa PDV-om) i

2) Ugovor o prodaji naftnih derivata putem debitne NIS kartice za gorivo, br. 542-403/85/2013 od 02.04.2013. godine zaključen sa prodavcem „NIS“a.d.Novi Sad, Ul.Narodnog fronta br.12 ( ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru iznosi 1.080.000,00 dinara sa PDV-om). Ugovor o javnoj nabavci dobara male vrednosti: materijal za saobraćaj – bezolovni benzin 95 i auto gas sporazumno raskinut 15.08.2013. godine.

3) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti materijal za saobraćaj – Evro Premijum BMB i TNG jnmv02/2013 zaključen dana 27.11.2013. godne između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Mol Serbia d.o.o. Beograd, Omladinskih Brigada 88/5 11070, Novi Beograd. Ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru je 843.945,00 dinara bez PDV-a odnosno 1.012.717,50 dinara sa PDV-om.

 

 

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac je tokom 2014. godine sproveo sledeće postupke javnih nabavki male vrednosti nakon kojih su zaključeni sledeći ugovori:

1) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj – Evro Premijum BMB 95 zaključen dana 23.01.2014. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Mol Serbia d.o.o. Beograd, Omladinskih Brigada 88/5 11070, Novi Beograd. Ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru je 914.400,00 dinara bez PDV-a odnosno 1.097.280,00 dinara sa PDV-om – realizacija ugovora u toku.

Dana 26.05.2014. godine zaključen je sporazum o raskidu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj – Evro Premium BMB 95, JNMV 01/2014 izmedju MOL SERBIA d.o.o. Beograd i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac iz razloga vraćanja dokumentacije od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS.

2) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj – Evro Premium BMB 95 zaključen dana 27.05.2014. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Mol Serbia d.o.o. Beograd Omladinskih Brigada 88/5 11070, Novi Beograd. Ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru je 908.424,00 dinara bez PDV-a odnosno 1.090.080,00 dinara sa PDV-om.

3) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Oprema za saobraćaj – terensko vozilo JNMV 03/2014 zaključen dana 04.12.2014. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Interauto doo Čačak. Ugovorena vrednost dobra je 1.137.399,60 dinara sa PDV-om.

U 2015. godini sprovedeni su postupci javnih nabavki: 1) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj – Evro Premium BMB 95 JNMV 01/2015 zaključen dana 11.02.2015. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac  i Mol Serbia d.o.o. Ugovorena vrednost dobra je 1.176.104,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.411.370,00 dinara sa PDV-om.