Kontakt

Home / Kontakt
Otvori svoje srce i vrata svog doma

Posetite Nas Na Lokaciji

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac obavlja poslove iz svoje delatnosti u Radnoj jedinici Čačak u Čačku u postorijama Međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih za grad Čačak, opštine Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica (MUNG), Ul.Svetozara Markovića br.83, 32 000 Čačak. Kontakt telefon u Radnoj jedinici u Čačku: 032/335-460, 060/355-45-04.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac obavlja poslove iz svoje delatnosti u Radnoj jedinici Kraljevo u prostorijama Centra za socijalni rad Kraljevo, Naselje Moše Pijade br.26A, 36 000 Kraljevo.Kontakt telefon u Radnoj jedinici u Kraljevu: 036/336-905, 060/355-45-01

.

OTVOSRI SVOJE SRCE I VRATA SVOG DOMA

Pošaljite Nam Poruku