O hraniteljstvu

Home / O hraniteljstvu
 • Potvrda

  Hraniteljstvom se može baviti samo hraniteljska porodica koja ima opštu podobnost za hraniteljstvo i potvrdu nadležnog centra za socijalni rad za bavljenje hraniteljstvom.

 • Produžetak potvrde

  Podobnost hranitelja preispituje se nakon dve godine i potvrda o bavljenju hraniteljstvom se produžava ili ukida;

 • Obuka

  Hranitelji su u obavezi da svake godine imaju najmanje 10 sati obuke za obavljanje hraniteljske uloge;

 • Edukativni program

  Hraniteljima u obavljanju hraniteljske uloge pomažu savetnici za hraniteljstvo i realizatori edukativnih programa;

 • „Radna sveska hranitelja“

  Hranitelji vode „Radnu svesku hranitelja“ u kojoj beleže važne informacije i obaveze prema potrebama deteta i sarađuju sa savetnicima za hraniteljstvo;

 • Informator

  Hranitelji prikupljaju bitne informacije o detetu i vode Informator o detetu „Moj životni put“, odnosno pomažu detetu u vođenju njegove životne priče;

 • Porodični smeštaj

  Hranitelji potpisuju ugovor o porodičnom smeštaju za svako dete sa centrom za socijalni rad nadležnim za dete i centrom za porodični smeštaj;

 • Deca u porodici

  Hraniteljska porodica može imati najviše troje dece na hraniteljstvu, odnosno dvoje ako su deca ometena u razvoju.

 • Braća i sestre

  Hraniteljska porodica može imati više od troje dece na smeštaju ako su smeštena deca braća i sestre;

 • Naknada za izdržavanje

  Hraniteljska porodica dobija naknadu za izdržavanje dece i naknadu za svoj rad. Naknada za izdržavanje deteta uvećava se ako je dete ometeno u razvoju ili ima kombinovane poteškoće u razvoju;

 • Namenski troškovi

  Hraniteljska porodica je u obavezi da naknadu koju dobija za izdržavanje deteta namenski troši za potrebe deteta;

 • Prava deteta

  Hraniteljska porodica se stara o ostvarivanju svih prava deteta na hraniteljstvu: u svojoj porodici i lokalnoj zajednici;

 • Metode vaspitanja

  U vaspitanju deteta hraniteljska porodica primenjuje prihvatljive metode vaspitanja, ne primenjuje fizičko kažnjavanje dece i štiti dete od svih oblika zlostavljanja u svakoj situaciji;