O nama

Home / O nama

Sedište Centra je u Kragujevcu, Ul. Čika Matina br.5. Centar je osnovan za teritoriju Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga.

Osnivanje Centra je rezultat ukupnih reformskih procesa sistema socijalne zaštite, a posebno sistema zaštite dece bez roditeljskog staranja, kao posebno osetljive grupe korisnika. Opravdanost osnivanja Centra proistekla je iz rezultata koji su postignuti u ovim okruzima, kako u odnosu na broj hraniteljskih porodica, tako i na broj dece koja su u njima smeštena.

Delatnost Centra je priprema, procena i obuka budućih hranitelja; pružanje podrške hraniteljima, odnosno porodicama koje pružaju uslugu porodičnog smeštaja i usvojiteljima; izveštavanje centra za socijalni rad o radu hranitelja i funkcionisanju porodica koje pružaju uslugu porodičnog smeštaja i predlaže mere radi otklanjanja eventualnih propusta; kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Vizija Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac je društvo jednakih mogućnosti za sve, društvo koje ima celovit, stabilan i efikasan sistem socijalne zaštite dece, odraslih i starih lica, primarno zasnovan na omogućavanju kvalitetnog života u porodičnom okruženju, u biološkim i drugim porodicama, hraniteljskim ili usvojiteljskim porodicama.

Misija Centra je da radi na unapređenju sistema socijalne zaštite dece, odraslih i starih, posebno se zalažući za pravo svake osobe da živi u porodičnom okruženju i u njemu dobije celovitu podršku za razvoj svojih potencijala i zadovoljenje potreba.
Centar posebno radi na jačanju kompetencija biološke, hraniteljske i usvojiteljske porodice kako bi porodica unapredila funkcije i pružala potrebnu podršku u razvoju i odrastanju dece bez roditeljskog staranja. Istovremeno, Centar razvija praksu da se odraslim i ostarelim licima bez adekvatne porodične zaštite, omogući dostojanstven život uključivanjem u drugu porodicu. Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, kao nova institucija u sistemu socijalne zaštite, želi da razvija sopsteveni identitet zasnovan na stručnosti, profesionalizmu i posvećenosti, a kroz saradnju sa drugim odgovorim ustanovama, organizacijama i porodicama. Stoga Centar sebe ubuduće vidi kao tim stručnjaka orijentisan ka stalnom razvoju i usavršavanju.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac je institucija vođena profesionalnim i humanim vrednostima i principima među kojima se posebno ističu sledeći:
Porodica je najveća vrednost i nezamenljiva je u razvoju i u svim fazama ljudskog života; svaka osoba ima pravo na život u porodici i to pravo joj se mora obezbediti; nediskriminacija uz puno uvažavanje različitosti i davanje jednakih šansi svima; najbolji interes korisnika postići kroz uvažavanje realno raspoloživih mogućnosti, a uz poštovanje ličnosti, identiteta i integriteta; dostupnost usluge kroz razvijanje saradničkog odnosa; lična odgovornost i timski rad, stručnost i profesionalnost u radu kroz podršku, poverenje i posvećenost.